Bekijk de nieuwe items op ons menu!

Inleiding 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Qe'bab, gevestigd te Koudenbergstraat 2B, 3630 Maasmechelen, België. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Intellectuele Eigendomsrechten 

Tenzij anders vermeld, bezit Qe'bab en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op deze website. U mag deze materialen niet gebruiken, kopiëren, reproduceren of herpubliceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qe'bab.

Gebruik van de website 

Het is verboden om de website te gebruiken op een manier die schadelijk, onwettig, illegaal, beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

Privacy 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees ons Privacybeleid om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Beperking van aansprakelijkheid 

Qe'bab is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, behalve zoals vereist door de wet.

Toepasselijk recht 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.